gwefan.org

 

Trydaru

 

Draig Goch


Dewiswch o 32 o Ffrydiau Cymraeg

Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
Cardiff City Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith
Blogiadur
maes-e
Golwg RSS
Golwg360 Trydar
Haciaith
Menter Caerdydd Trydar
Cyngor Caerdydd Trydar
Pentyrch
Comisiynydd y Gymraeg
Castell-nedd Port Talbot
Fideo Bob Dydd
S4C arlein
Rondo
BBC Newyddion Cymru
Radio Cymru
Plaid Cymru
Lleol.Net
Y Lolfa
Blogiau Daily Post
Recordiau Sain
Menter a Busnes
Iaith Cyf
Trydar y Cymry Prif Newyddion
Trydar y Cymry
Leighton
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Adran Addysg
Pigion Cynulliad
Ffrwti


Golwg360
Mae Golwg360 yn wasanaeth newyddion a materion cyfoes cyflawn yn Gymraeg, gyda newyddion Cymru, gwledydd Prydain a’r byd, chwaraeon, celfyddydau, llyfrau, cerddoriaeth a ffordd o fyw. Mae hefyd yn cynnwys hysbysebion, swyddi a chalendr o ddigwyddiadau.

🔊 Adrodd am droseddau “yn bwysig”, yn ôl cynhyrchydd teledu
19/07/2018, 4:59 pm
Lowri Fflur Davies yn “ffodus iawn” o beidio â chael profiad annifyr ei hun


Pedair blynedd dan glo i ddyn, 19, am drosedd frawychol
19/07/2018, 4:05 pm
Jack Coulson yn euog o fod â dogfen anghyfreithlon yn ei feddiant


“Prydain yn barod i adael Ewrop heb fargen” – uwch was sifil San Steffan
19/07/2018, 3:55 pm
John Manzoni yn rhybuddio Aelodau Seneddol


🔊 Mabli Tudur: “Aflonyddu ar ferched yn digwydd yn amlach nag y dylai”
19/07/2018, 3:31 pm
Cerddor o Gaerdydd wedi cael dynion yn ei bygwth ar y stryd


Beirniaid Donald Trump yn “rhwystro trafodaethau gyda Rwsia”
19/07/2018, 3:21 pm
Vladimir Putin yn feirniadol o feirniaid arlywydd yr Unol Daleithiau


🔊 “Llundain yn llai diogel” meddai cyfarwyddwr dawns o Gaerwedros
19/07/2018, 3:15 pm
Mae Meilir Ioan wedi byw yn y ddinas ers broni bum mlynedd


🔊 Pianydd proffesiynol yn synhwyro pobol “yn dechre ofni”
19/07/2018, 3:08 pm
Darllen adroddiadau’r wasg yn gwneud pobol ar binnau


Arestio dyn ar amheuaeth o lofruddio yn Sir y Fflint
19/07/2018, 3:02 pm
Bu farw Andrew Hamilton, 42, nos Fercher (Gorffennaf 18)


Castell Penrhyn ag “ymrwymiad pendant” i’r Gymraeg
19/07/2018, 2:54 pm
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ymateb i feirniadaeth pobol leol


Troi Caerdydd yn “borth allweddol i’r Deyrnas Unedig” erbyn 2040
19/07/2018, 1:08 pm
Dyblu nifer y teithwyr, ac adeiladu gwesty 4*, hefyd yn rhan o'r cynllun


Dyfarnu gwobrau’r Coleg Cymraeg er cof am fawrion Cymru
19/07/2018, 12:55 pm
Enwau enillwyr gwobrau John Davies, Merêd a Gwyn Thomas


“Naid” yn lefelau troseddau cyllell Cymru a Lloegr yn 2017/18
19/07/2018, 12:36 pm
40,147 o droseddau yn ymwneud â chyllyll yn 2017/18


“Gallai Montenegro ddechrau Trydydd Rhyfel Byd” – rhybudd i NATO
19/07/2018, 11:59 am
Arlywydd America wedi gwneud y sylwadau ar sianel Fox News


Yr awyren fasnachol gyntaf yn mynd o Ethiopia i Eritrea
19/07/2018, 11:45 am
Diwedd y rhyfel 20 mlynedd yn golygu ail-gysylltu ar bob lefel


Yr Aifft yn pasio mesur i wasgu ar y cyfryngau cymdeithasol
19/07/2018, 11:23 am
Pob cyfrif gyda mwy na 5,000 o ddilynwyr yn cael ei drin fel "canolfan cyfryngau"


Cwch yn cario ffoaduriaid wedi dryllio yng ngogledd Cyprus
19/07/2018, 11:15 am
O leiaf 90 o bobol wedi marw yn y digwyddiad i'r gogledd o Benrhyn Karpas


Cadeirydd canolfan y Barbican yn ymddiheuro am “sarhau” y Gymraeg
19/07/2018, 11:07 am
Mae Giles Robert Evelyn Shilson bellach wedi dileu ei sylwadau oddi ar Twitter


Darganfod chwe chorff dan rwbel yn India
19/07/2018, 10:50 am
Adeilad chwe llawr wedi dymchwel ger Delhi Newydd


Dau blentyn wedi cael eu brathu yn Long Island: awdurdodau’n amau siarc
19/07/2018, 10:23 am
Bachgen 13 oed a merch ddeuddeg wedi'u hanafu ar draeth


“Pryder mawr” am ddiffyg gwerslyfrau Cymraeg
19/07/2018, 10:17 am
Pwyllgor yn clywed bod athrawon yn gorfod cyfieithu ar gyfer disgyblion