gwefan.org

 

Trydaru

 

Draig Goch


Dewiswch o 32 o Ffrydiau Cymraeg

Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
Cardiff City Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith
Blogiadur
maes-e
Golwg RSS
Golwg360 Trydar
Haciaith
Menter Caerdydd Trydar
Cyngor Caerdydd Trydar
Pentyrch
Comisiynydd y Gymraeg
Castell-nedd Port Talbot
Fideo Bob Dydd
S4C arlein
Rondo
BBC Newyddion Cymru
Radio Cymru
Plaid Cymru
Lleol.Net
Y Lolfa
Blogiau Daily Post
Recordiau Sain
Menter a Busnes
Iaith Cyf
Trydar y Cymry Prif Newyddion
Trydar y Cymry
Leighton
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Adran Addysg
Pigion Cynulliad
Ffrwti


Golwg360
Mae Golwg360 yn wasanaeth newyddion a materion cyfoes cyflawn yn Gymraeg, gyda newyddion Cymru, gwledydd Prydain a’r byd, chwaraeon, celfyddydau, llyfrau, cerddoriaeth a ffordd o fyw. Mae hefyd yn cynnwys hysbysebion, swyddi a chalendr o ddigwyddiadau.

Northampton yn trechu’r Dreigiau
19/10/2018, 10:13 pm
Y Cymry’n colli ar Rodney Parade


Caerlŷr yn curo’r Scarlets
19/10/2018, 9:45 pm
Perfformiad pum seren gan y tîm cartref ar Welford Road


Dysgwyr i elwa o’r ailddatblygu yn Sain Ffagan
19/10/2018, 4:09 pm
Gwario £30 miliwn ar atyniadau newydd yr amgueddfa


Llywodraeth Cymru yn “ffafrio” cynghorau Llafur
19/10/2018, 3:51 pm
“Mae pobol yn blino â llygredd Llafur Cymru”


Cynhadledd i “hybu a normaleiddio ieithoedd bychain”
19/10/2018, 3:45 pm
Ceisio sicrhau cydweithio rhwng gwledydd bychain


Cwmni teledu yn talu am fws i wrthwynebu Brexit
19/10/2018, 3:37 pm
Protest tros Bleidlais y Bobol yn Llundain yfory


🗣 Y tad a’r mab a’r byd pêl-droed
19/10/2018, 3:00 pm
Deilema ar drothwy gêm Aston Villa v Abertawe yfory


Ymgynghoriad ar ariannu’r diwydiant amaeth yn “ffars”
19/10/2018, 2:46 pm
“Dangos y dirmyg sydd gan y Blaid Lafur tuag at amaethyddiaeth a ffermwyr”


Beirniadu diffyg gofal wedi damwain mewn cartref preswyl
19/10/2018, 2:38 pm
Bu farw Heddwyn Hughes chwe mis ar ôl torri ei wddf


📹 Steffan Lewis yn cefnogi’r frwydr yn erbyn canser
19/10/2018, 2:26 pm
Yr AC ar dreial cyffuriau clinigol


‘Pam fod cyn lleied o blant difreintiedig yn manteisio ar gyfleusterau’r Urdd?’
19/10/2018, 2:17 pm
Amau gwerth buddsoddi £2.75m yng Nglan-llyn a Llangrannog


Derwen 600 oed yw Coeden y Flwyddyn
19/10/2018, 12:34 pm
Man cyfarfod poblogaidd i gariadon ar hyd y canrifoedd


Codi cwestiynau am Gadeirydd newydd Cyfoeth Naturiol Cymru
19/10/2018, 11:41 am
Iolo Williams yn beirniadu diffyg profiad David Henshaw


Gêm gyntaf cefnder Nigel Owens yn Ewrop
19/10/2018, 10:57 am
Ar yr asgell i’r Scarlets yng Nghaerlŷr heno


Cynghorau’r gogledd yn cefnu ar gwmni dadleuol
19/10/2018, 10:30 am
Tros 10,000 yn gwrthwynebu cwmi preifat sy'n dirwyo pobol am daflu sbwriel


Dynes yn ddifrifol wael ar ôl cael ei tharo gan fws
19/10/2018, 9:58 am
Heddlu yn apelio am wybodaeth


Donald Trump: “Tebygol iawn” bod newyddiadurwr wedi marw
19/10/2018, 9:03 am
Yr Arlywydd yn rhybuddio am “oblygiadau difrifol” i Sawdi Arabia


Dyn yn pledio’n euog i herwgipio merch o wledydd Prydain
19/10/2018, 8:26 am
Bu’r ferch yn gaeth am o leiaf mis ddechrau’r llynedd


Rhyddhau’r pregethwr eithafol Anjem Choudary o’r carchar
19/10/2018, 8:18 am
Wedi ei garcharu yn 2016 am annog cefnogaeth i IS


Galw am ddileu tâl mynediad i brifwyl Llanrwst
19/10/2018, 8:07 am
Ceidwadwyr Cymreig am weld Llywodraeth Cymru yn rhoi mwy o gefnogaeth ariannol