gwefan.org

 

Trydaru

 

Draig Goch


Dewiswch o 32 o Ffrydiau Cymraeg

Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
Cardiff City Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith
Blogiadur
maes-e
Golwg RSS
Golwg360 Trydar
Haciaith
Menter Caerdydd Trydar
Cyngor Caerdydd Trydar
Pentyrch
Comisiynydd y Gymraeg
Castell-nedd Port Talbot
Fideo Bob Dydd
S4C arlein
Rondo
BBC Newyddion Cymru
Radio Cymru
Plaid Cymru
Lleol.Net
Y Lolfa
Blogiau Daily Post
Recordiau Sain
Menter a Busnes
Iaith Cyf
Trydar y Cymry Prif Newyddion
Trydar y Cymry
Leighton
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Adran Addysg
Pigion Cynulliad
Ffrwti


Golwg360
Mae Golwg360 yn wasanaeth newyddion a materion cyfoes cyflawn yn Gymraeg, gyda newyddion Cymru, gwledydd Prydain a’r byd, chwaraeon, celfyddydau, llyfrau, cerddoriaeth a ffordd o fyw. Mae hefyd yn cynnwys hysbysebion, swyddi a chalendr o ddigwyddiadau.

Penodi Cyfarwyddwr Canolfan S4C, Yr Egin
19/04/2018, 4:45 pm
Carys Ifan yn edrych ymlaen at gyfnod “hynod o gyffrous”


🔊 Cadeirydd Ffermwyr Ifanc yn “edrych ymlaen” at briodas Harry a Meghan
19/04/2018, 4:38 pm
Caryl Hughes o Ddyffryn Ceiriog yn dweud bod y teulu brenhinol yn dal i fod yn berthnasol


Ymosodiad Ifan Owens: cyhuddo pumed dyn
19/04/2018, 4:00 pm
Michael Arwyn Jones, 24, wedi’i gadw yn y ddalfa


Penodi Cadeirydd newydd Music Theatre Wales
19/04/2018, 3:57 pm
Christine Bradwell yn awyddus i “herio syniadau”


Croesawu cynghorwyr o Indonesia i Ynys Môn
19/04/2018, 2:59 pm
Ymwelwyr yn dysgu mwy am sut mae llywodraeth leol yn gweithio


Cyhuddo gweithiwr gofal plant o adael i berson ifanc yrru car
19/04/2018, 2:55 pm
Doedd gan y person ifanc ddim trwydded nac yswiriant


Dyn lleol yn marw wedi gwrthdrawiad Llandudno
19/04/2018, 2:48 pm
Bu farw ar ôl cael ei gludo i’r ysbyty ddydd Mercher, Ebrill 18


Trigolion Bronant yn ofni “gangs lladron yn y nos”
19/04/2018, 2:41 pm
Ffermydd, eglwys, siop a iard fysus wedi'u targedu yn ddiweddar


1,500 o wrthryfelwyr i adael tref yn Syria
19/04/2018, 1:07 pm
Maen nhw wedi ildio i’r awdurdodau yn dilyn wythnosau o frwydro


Amseroedd aros: Llywodraeth Cymru’n dal i fethu targedau
19/04/2018, 1:03 pm
Miloedd wedi gorfod aros dros 12 awr mewn unedau brys


Dwy ffrae Nigel Owens gyda dau o enwau mawr byd rygbi
19/04/2018, 11:41 am
Mae’r dyfarnwr o Bontyberem wedi bod yn ymateb i sylwadau Austin Healey ac Israel Folau


Cyhuddo swyddogion addysg o “ruthro” i gau ysgolion ym Môn
19/04/2018, 11:15 am
Ymgyrchwyr wedi rhannu eu pryderon â Kirsty Williams


Aelodaeth YesCymru yn tyfu wedi helynt ailenwi Pont Hafren
19/04/2018, 11:02 am
Mudiad annibyniaeth yn diolch i benderfyniad Alun Cairns


Arestio 22 o bobol yn Sisili, wrth geisio dod o hyd i Matteo Denaro
19/04/2018, 10:48 am
Mae'n cael ei ystyried yn olynydd i 'Fos y Bosus', Salvatore 'Toto' Riina


Sir Gaerfyrddin am droi’n awdurdod ‘diblastig’
19/04/2018, 9:41 am
Fe gafodd cynnig ei basio gan gynghorwyr ddoe (dydd Mercher, Ebrill 18)


Peiriannydd 57 oed wedi’i enwebu yn arlywydd nesaf Cuba
19/04/2018, 9:23 am
Mae Raul Castro yn ildio'r awenau ar ôl deng mlynedd


Daeargryn gradd 5.5 yn ysgwyd de Iran
19/04/2018, 9:09 am
Fe darodd nid nepell o unig orsaf niwclear y wlad


Dyn o wledydd Prydain yn y llys am daro chwaraewr rygbi
19/04/2018, 8:49 am
Mae wedi'i gyhuddo o ymosod ar gapten Tîm Awstralia yn y rygbi saith-bob-ochr


Marw Dale Winton, “y cyflwynydd perffaith”
19/04/2018, 8:31 am
Fe gafwyd y cyflwynydd 62 yn farw yn ei gartref ddydd Mercher, Ebrill 18


Gemau’n cael eu gohirio oherwydd y tywydd – beth yw’r ateb?
19/04/2018, 8:28 am
Mae clybiau'n gorfod ymestyn eu tymor, a chwarae dwy gêm yr wythnos, er mwyn dal i fyny