gwefan.org

 

Trydaru

 

Draig Goch


Dewiswch o 32 o Ffrydiau Cymraeg

Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
Cardiff City Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith
Blogiadur
maes-e
Golwg RSS
Golwg360 Trydar
Haciaith
Menter Caerdydd Trydar
Cyngor Caerdydd Trydar
Pentyrch
Comisiynydd y Gymraeg
Castell-nedd Port Talbot
Fideo Bob Dydd
S4C arlein
Rondo
BBC Newyddion Cymru
Radio Cymru
Plaid Cymru
Lleol.Net
Y Lolfa
Blogiau Daily Post
Recordiau Sain
Menter a Busnes
Iaith Cyf
Trydar y Cymry Prif Newyddion
Trydar y Cymry
Leighton
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Adran Addysg
Pigion Cynulliad
Ffrwti


Hacio'r Iaith

Mae Hacio’r Iaith bellach ar .cymru
10/01/2018, 1:33 pm

Dw i newydd symud gwefan Hacio’r Iaith i’r enw parth haciaith.cymru (un o’r pethau sydd wedi bod ar fy rhestr o bethau i’w gwneud ers sbêl!).

Dylai dolenni at yr hen enw fynd yn awtomatig at yr enw newydd. Hynny yw mae haciaith.com/X yn mynd i haciaith.cymru/X

Gadewch wybod os ydych chi’n gweld unrhyw wallau neu unrhyw beth amheus.

x

The post Mae Hacio’r Iaith bellach ar .cymru appeared first on Hacio'r Iaith.


Dw i newydd symud gwefan Hacio’r Iaith i’r enw parth haciaith.cymru (un o’r pethau sydd wedi bod ar fy rhestr o bethau i’w gwneud ers sbêl!).

Dylai dolenni at yr hen enw fynd yn awtomatig at yr enw newydd. Hynny yw mae haciaith.com/X yn mynd i haciaith.cymru/X

Gadewch wybod os ydych chi’n gweld unrhyw wallau neu unrhyw beth amheus.

x

The post Mae Hacio’r Iaith bellach ar .cymru appeared first on Hacio'r Iait width=100 >


Haclediad 64: May The Port Be With You
24/12/2017, 4:25 pm

Ym mhennod arbennig estynedig (o God na!) Nadolig yr Haclediad bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn trafod tech gorau’r flwyddyn, digwyddiadau enfawr 2017 ac yn mwynhau afterparty hynod HYNOD sbwylerllyd am The Last Jedi. Diolch ENFAWR am wrando dros y flwyddyn pawb, a plîs anfonwch eich sylwadau i ni – ni’n addo penodau byrrach yn 2018!

O.N. Danfonwch yr isod i mewn atom:

Dolenni

Monzo – It’s time for a new kind of bank
Microsoft HoloLens | The leader in mixed reality technology
iPhone SE – Apple (UK)
Procreate for iPad
Instagram
Moment – Automatically track your and your family’s daily iPhone and iPad use
Nintendo Switch | Nintendo
Wii | Nintendo
iPad Pro – Apple (UK)
Swatch®
Tumblr
‎Star Wars: The Last Jedi (2017)
Gwobr BAFTA i Deian a Loli

The post Haclediad 64: May The Port Be With You appeared first on Hacio'r Iaith.


Cynhadledd Prifysgol Bryste ar gyfieithu peirianyddol
17/12/2017, 8:14 pm

Dw i newydd weld manylion o’r gynhadledd hon ar gyfieithu peirianyddol. Unrhyw ddiddordeb?

The post Cynhadledd Prifysgol Bryste ar gyfieithu peirianyddol appeared first on Hacio'r Iaith.


Haclediad 63: Drive By Sextoy Hack-lediad
18/11/2017, 11:00 am

Ar yr Haclediad diweddaraf bydd Iestyn, Bryn a Sioned yn trafod Freakouts Algorythmic Peppa Pinc, hacio teclynnau rhyw, Haciaith 2018 ac adolygiad S4C – llwythi mwy doniol na mae’n swnio, addo! Mae’r afterparty yn llawn pop-culture, Netflix a sut bo iPhone X yn costio mwy na rhent. Plus, mae’r A-Gin-Da arbennig o dda mis ‘ma. Welwn ni chi tro nesa am y parti ‘Dolig!

Dolenni

The post Haclediad 63: Drive By Sextoy Hack-lediad appeared first on Hacio'r Iaith.


Cynnydd sylweddol yn y defnydd o WordPress yn Gymraeg!
9/11/2017, 10:19 am

Gwelwyd cynnydd o 81% yn y pecyn ryddhau a 219% yn y pecyn iaith ers WordPress 4.6, Tachwedd 2016.

Mae oes 4.8 yn dod i ben rhywbryd wythnos nesaf, felly dyma’r ffigyrau’r pecynnau Cymraeg diweddaraf.

Dyma’r ffigyrau yn ôl cyfrif WordPress o’r ‘cyfanswm y nifer o enghreifftiau o WordPress 4.8 — sydd wedi eu llwytho i lawr yn ôl locale’:

Pecyn Ryddhau: 973 Pecyn Iaith: 13,351.

Cynnydd o 81% a 219% ers 4.6.

Ffigyrau blaenorol

4.6    521 a 4,191

4.5    446 a 3,356

4.4    250 a 3,369

Cyfanswm byd-eang WordPress 4.8 yw 62,967 a 135,229,726

Paratowch ar gyfer cyffro lansio WordPress 4.9!

The post Cynnydd sylweddol yn y defnydd o WordPress yn Gymraeg! appeared first on Hacio'r Iaith.NODYN CALENDR: Hacio’r Iaith *27 Ionawr 2018*
11/10/2017, 5:54 pm

Dalier sylw! 

Ar wahoddiad S4C bydd Hacio’r Iaith 2018 yn cael ei gynnal yn Tramshed Tech, Stryd Pendyris, Grangetown, Caerdydd.

Felly rhowch ddydd Sadwrn y 27 Ionawr yn eich dyddiaduron, bwciwch lety / ffoniwch ffrind sydd efo soffa a dechreuwch feddwl am rywbeth i’w gyflwyno / rhannu / esbonio / rhoi demo ohono ar y dydd!

Bydd rhagor o fanylion gan gynnwys Google Doc i drafod syniadau a thudalen gofrestru yn cael eu postio yma cyn bo hir, ond os oes na unrhyw syniadau cyn hynny yna plis rhowch nhw yn y sylwadau neu ar #haciaith ar Twitter.

Edrych mlaen yn barod at drafod popeth sy’n newydd ym myd tech digidol Cymraeg!

The post NODYN CALENDR: Hacio’r Iaith *27 Ionawr 2018* appeared first on Hacio'r Iaith.Haclediad 62: iOS gafr eto?
7/10/2017, 12:33 pm

Mae criw’r haclediad yn dychwelyd i tech o’r diwedd! Llwyth o stwff sgleiniog Silicon Valley, Zuckerberg yn agor y bocs ac oes pwynt mewn gajets o gwbl? Arhoswch am yr after party am yr Iest Rhest a llwythi mwy!

Dolenni

iPhone 8 review: so this is what good battery life feels like | Technology | The Guardian
Watch Google’s Pixel 2 event in under 15 minutes
iOS 11 review: A big deal for iPads, but not iPhones
Does Even Mark Zuckerberg Know What Facebook Is?
You Can Only Wash Google And Levi’s New $350 ‘Connected’ Jacket Ten Times: SFist
The 5 biggest announcements from Amazon’s hardware event – The Verge

The post Haclediad 62: iOS gafr eto? appeared first on Hacio'r Iaith.


Yn cyflwyno… Diwrnod Ada Lovelace 2017 #ALD17
3/10/2017, 9:16 pm

Dydd Mawrth 10fed Hydref fydd Diwrnod Ada Lovelace 2017, diwrnod o flogio a thrydar er mwyn tynnu sylw at lwyddiannau menywod mewn gwyddoniaeth a thechnoleg.

Am ba fenyw ydych chi am flogio neu drydar?

Fe fydd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn gwaith celf torfol ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Mae hyn yn ogystal â llwythi o ddigwyddiadau eraill o gwmpas y byd.

The post Yn cyflwyno… Diwrnod Ada Lovelace 2017 #ALD17 appeared first on Hacio'r Iaith.Haclediad 61: Social Justice Warriars
19/09/2017, 12:33 am

Mae’r hydref yma, mae’n amser prynu shares mewn carthenni a pumpkin lattes… a cwtsho lan gyda’r Haclediad am awr fach. Heno ar y sioe bydd Bryn, Sions a Iestyn yn trafod swigen confirmation bias Cymraeg, sut i ymladd carnage carnifal, ac yn recordio’r holl beth cyn cyhoeddiadau Apple am yr iPhone X ac 8, soz. Welwn ni chi mis nesa, diolch am wrando dwds!

Dolenni

The post Haclediad 61: Social Justice Warriars appeared first on Hacio'r Iaith.


Hoff adnodau digidol tiwtoriaid #DysguCymraeg2017
13/09/2017, 3:03 pm

Mewn gweithdy yng Nghynhadledd Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion https://dysgucymraeg.cymru/ yng Nghaerdydd yn yr haf, dyma oedd dewisiadau technoleg fwyaf handi’r tiwtoriaid.
Mae’r rhif ar ddiwedd pob lein yn dangos faint o bleidleisiau (dotiau coch) cafodd pob adnodd:

Duolingo – ap/gwefan – 33
Geiriaduron – gwefan – ap – 30
SSIW – ap/gwefan – 30
Quizlet – ap – 17
Cysgair – meddalwedd – 16
S4C – gwefan – 16
YouTube – ap/gwefan – 16
BBC Cymru Fyw (a vocab) – ap – 15
Ebost – meddalwedd – 12
Ap Geiriaduron – ap – 11
Chromebook – teclyn – 10
Laptop – teclyn – 10
Cymru Fyw (a Vocab) – gwefan – 9
Facebook – ap /gwefan – 9
Ffonau clyfar – teclyn – 9
Moodle – meddalwedd – ap – 8
Radio Cymru – gwefan – 8
Ap Mynediad – ap – 7
Blackboard – meddalwedd – 7
Dal Ati – ap – 7
Learn Cymraeg Gogledd Canolradd, Mynediad, Sylfaen – ap – 7
Ap Treiglo – ap – 6
Big Welsh Challenge – gwefan – 6
Twitter – gwefan – ap – 6
Whatsapp – ap – 6
Skype – meddalwedd – 5
Ap Sylfaen – ap – 4
Byrddau gwyn rhyngweithiol – meddalwedd – 4
Camera digidol – teclyn – 4
Clic Clonc – gwefan – 4
Golwg 360 – gwefan – ap – 4
Google Classroom – meddalwedd – 4
Hwb – gwefan – 4
Nearpod – meddalwedd – 4
Welsh With Us Morgannwg – gwefan – 4
Y Bont – gwefan – 4
Ap Gofal – ap – 3
CorCenCC – gwefan – 3
grwpiau sgyrsio – meddalwedd – 3
iTunes U – meddalwedd – 3
Meddalwedd adnabod llais – meddalwedd – 3
Memrise – gwefan – 3
Audacity – meddalwedd – 2
CBAC Gloywi’r Iaith – gwefan – 2
Eisteddfod – ap – 2
Hwyl ar Holi – gwefan – 2
iPads – teclyn – 2
Lecturecapture – meddalwedd – 2
Magi Ann – ap – 2
Mentrau Iaith – gwefan – 2
CBAC Mynediad a Sylfaen – ap – 2
Telesgop – gwefan – 2
ToBach – meddalwedd – 2
Uchelseinydd – meddalwedd – 2
Wlpan ar y We – gwefan – 2
Yr Urdd – ap – 2
Adobe – meddalwedd – 1
Ap Cyw – ap – 1
Ap Sglein – ap – 1
Ap Tywydd – ap – 1
Apiau Amgueddfeydd – ap – 1
Apiau gemau addysgiadol – ap – 1
Barn – gwefan – 1
Canolfan Bedwyr – gwefan – 1
Canolradd – ap – 1
CiT – ap – 1
Clecs – ap – 1
Clwb Malu Cachu – gwefan – 1
Colin & Cumberland – gwefan – 1
Cyw – gwefan – 1
Google Drive – meddalwedd – 1
Google Translate – gwefan – 1
Gwefan.org – gwefan – 1
Gweiadur – gwefan – 1
Hedyn – gwefan – 1
Hwyangerddi – gwefan – 1
Ivona – gwefan – 1
Kahoot – ap – 1
Llwybr yr Arfordir – ap – 1
Llyfrgell Genedlaethol Cymru – gwefan – 1
Microsoft Office – meddalwedd – 1
Mwnci Bach – ap – 1
Papurau Bro – gwefan – 1
Powerpoint – meddalwedd – 1
Reddit – gwefan – 1
Spotify – gwefan – 1
Taflunwyr – teclyn – 1
Termiadur – gwefan – 1
Wicipedia Cymraeg – gwefan – 1
Y Banc – gwefan – 1
Y Cymro – gwefan – 1
Y Ganolfan Dysgu Cymraeg – gwefan – 1
Y Tiwtor – gwefan – 1

Cawsom drafodaeth am ba adnoddau sydd angen ac, wrth ateb y cwestiwn “Beth sydd ar goll?”, daeth yr awgrymiadau hyn:

The post Hoff adnodau digidol tiwtoriaid #DysguCymraeg2017 appeared first on Hacio'r Iaith.


Duolingo – ap/gwefan – 33
Geiriaduron – gwefan – ap – 30
SSIW – ap/gwefan – 30
Quizlet – ap – 17
Cysgair – meddalwedd – 16
S4C – gwefan – 16
YouTube – ap/gwefan – 16
BBC Cymru Fyw (a vocab) – ap – 15
Ebost – meddalwedd – 12
Ap Geiriaduron – ap – 11
Chromebook – teclyn – 10
Laptop – teclyn – 10
Cymru Fyw (a Vocab) – gwefan – 9
Facebook – ap /gwefan – 9
Ffonau clyfar – teclyn – 9
Moodle – meddalwedd – ap – 8
Radio Cymru – gwefan – 8
Ap Mynediad – ap – 7
Blackboard – meddalwedd – 7
Dal Ati – ap – 7
Learn Cymraeg Gogledd Canolradd, Mynediad, Sylfaen – ap – 7
Ap Treiglo – ap – 6
Big Welsh Challenge – gwefan – 6
Twitter – gwefan – ap – 6
Whatsapp – ap – 6
Skype – meddalwedd – 5
Ap Sylfaen – ap – 4
Byrddau gwyn rhyngweithiol – meddalwedd – 4
Camera digidol – teclyn – 4
Clic Clonc – gwefan – 4
Golwg 360 – gwefan – ap – 4
Google Classroom – meddalwedd – 4
Hwb – gwefan – 4
Nearpod – meddalwedd – 4
Welsh With Us Morgannwg – gwefan – 4
Y Bont – gwefan – 4
Ap Gofal – ap – 3
CorCenCC – gwefan – 3
grwpiau sgyrsio – meddalwedd – 3
iTunes U – meddalwedd – 3
Meddalwedd adnabod llais – meddalwedd – 3
Memrise – gwefan – 3
Audacity – meddalwedd – 2
CBAC Gloywi’r Iaith – gwefan – 2
Eisteddfod – ap – 2
Hwyl ar Holi – gwefan – 2
iPads – teclyn – 2
Lecturecapture – meddalwedd – 2
Magi Ann – ap – 2
Mentrau Iaith – gwefan – 2
CBAC Mynediad a Sylfaen – ap – 2
Telesgop – gwefan – 2
ToBach – meddalwedd – 2
Uchelseinydd – meddalwedd – 2
Wlpan ar y We – gwefan – 2
Yr Urdd – ap – 2
Adobe – meddalwedd – 1
Ap Cyw – ap – 1
Ap Sglein – ap – 1
Ap Tywydd – ap – 1
Apiau Amgueddfeydd – ap – 1
Apiau gemau addysgiadol – ap – 1
Barn – gwefan – 1
Canolfan Bedwyr – gwefan – 1
Canolradd – ap – 1
CiT – ap – 1
Clecs – ap – 1
Clwb Malu Cachu – gwefan – 1
Colin & Cumberland – gwefan – 1
Cyw – gwefan – 1
Google Drive – meddalwedd – 1
Google Translate – gwefan – 1
Gwefan.org – gwefan – 1
Gweiadur – gwefan – 1
Hedyn – gwefan – 1
Hwyangerddi – gwefan – 1
Ivona – gwefan – 1
Kahoot – ap – 1
Llwybr yr Arfordir – ap – 1
Llyfrgell Genedlaethol Cymru – gwefan – 1
Microsoft Office – meddalwedd – 1
Mwnci Bach – ap – 1
Papurau Bro – gwefan – 1
Powerpoint – meddalwedd – 1
Reddit – gwefan – 1
Spotify – gwefan – 1
Taflunwyr – teclyn – 1
Termiadur – gwefan – 1
Wicipedia Cymraeg – gwefan – 1
Y Banc – gwefan – 1
Y Cymro – gwefan – 1
Y Ganolfan Dysgu Cymraeg – gwefan – 1
Y Tiwtor – gwefan – 1

Cawsom drafodaeth am ba adnoddau sydd angen ac, wrth ateb y cwestiwn “Beth sydd ar goll?”, daeth yr awgrymiadau hyn: