gwefan.org

 

Trydaru

 

Draig Goch


Dewiswch o 32 o Ffrydiau Cymraeg

Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
Cardiff City Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith
Blogiadur
maes-e
Golwg RSS
Golwg360 Trydar
Haciaith
Menter Caerdydd Trydar
Cyngor Caerdydd Trydar
Pentyrch
Comisiynydd y Gymraeg
Castell-nedd Port Talbot
Fideo Bob Dydd
S4C arlein
Rondo
BBC Newyddion Cymru
Radio Cymru
Plaid Cymru
Lleol.Net
Y Lolfa
Blogiau Daily Post
Recordiau Sain
Menter a Busnes
Iaith Cyf
Trydar y Cymry Prif Newyddion
Trydar y Cymry
Leighton
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Adran Addysg
Pigion Cynulliad
Ffrwti


BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy
BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Tourists told to avoid popular Barafundle Bay to save coastline
20/07/2018, 12:55 am
Visitors are told to avoid one of Wales' most beautiful beaches to save the Pembrokeshire coastline.


'Incredibly low' number of carers offered needs assessment
20/07/2018, 12:52 am
Only 3.5% of unpaid carers were offered an assessment for extra support in 2016-17.


Mustafa Dawood: Brother's questions after immigration raid death
20/07/2018, 12:45 am
Asylum seeker Mustafa Dawood fell to his death from a roof, now his family want answers.


Rhybudd am beryglon y tywydd braf ar draethau Cymru
19/07/2018, 9:46 pm
Rhybudd gan yr RNLI i gymryd pwyll, wrth i fwy o bobl heidio i draethau Cymru i fwynhau'r tywydd braf.


Cynghrair Europa: Shakhtyor Soligorsk yn trechu Cei Connah
19/07/2018, 7:53 pm
Cei Connah allan o Gynghrair Europa ar ôl colli i Shakhtyor Soligorsk o Felarws yn y rownd ragbrofol cyntaf.


Dafydd Wigley'n cefnogi Rhun ap Iorwerth i arwain Plaid
19/07/2018, 7:27 pm
Cyn-arweinydd Plaid Cymru, Dafydd Wigley yn datgan ei gefnogaeth i Rhun ap Iorwerth ym mrwydr arweinyddol y blaid.


Geraint Thomas yn ennill cymal arall ar y Tour de France
19/07/2018, 6:32 pm
Geraint Thomas yn cadw'r crys melyn ac ymestyn ei fantais yn y Tour de France ar ôl ennill cymal am yr eildro'n olynol.


Rhieni'n ciwio am oriau i gael lle mewn clwb brecwast
19/07/2018, 6:07 pm
Ciwiau hir y tu allan i ysgol Gymraeg yng Nghaerdydd wrth i rieni geisio sicrhau lle i'w plant mewn clwb brecwast.


Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymddiswyddo
19/07/2018, 5:58 pm
Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru, Diane McCrea yn ymddiswyddo yn dilyn beirniadaeth o gytundebau gwerthu pren.


Carcharu dyn am ymosod ar swyddogion heddlu a staff ysbyty
19/07/2018, 4:37 pm
Carcharu dyn o Ynys Môn am ymosod ar swyddogion heddlu a nyrs dan hyfforddiant yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.


Diffyg gwerslyfrau cyfrwng Cymraeg yn 'bryder mawr'
19/07/2018, 4:05 pm
Gallai'r diffyg adnoddau dysgu i ddisgyblion Cymraeg gael "effaith wirioneddol" ar eu haddysg, meddai pwyllgor o ACau.


Y dyn sydd wedi rhedeg pob Ras yr Wyddfa ers y gyntaf
19/07/2018, 2:03 pm
Malcolm Jones sy'n paratoi i gystadlu yn Ras yr Wyddfa rhif 43


Heddlu'n ymchwilio i sarjant fu'n yfed a gyrru
19/07/2018, 1:55 pm
Heddlu'n cadarnhau eu bod yn cynnal ymchwiliad i sarjant gafodd ei ddal yn yfed a gyrru yng Ngheinewydd.


Gŵyl Rhif 6 i gymryd seibiant 'am gyfnod amhendant'
19/07/2018, 1:04 pm
Gŵyl Rhif 6 yn bwriadu cymryd seibiant yn dilyn digwyddiad eleni, gan ddweud fod yr amgylchiadau presennol yn anghynaladwy.


Y Cynulliad yn ystyried cyfieithu ar y pryd i'r Gymraeg
19/07/2018, 12:55 pm
Y Cynulliad yn ystyried darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg yn ystod eu cyfarfodydd.


Y garthen Gymreig a'n diwydiant cynhenid 'olaf'
19/07/2018, 10:04 am
Mae'r patrymau traddodiadol yn ffasiynol ond ydy'r diwydiant Cymreig mewn perygl o ddiflannu?


Posib defnyddio gemau 'i wneud gwersi'n atyniadol'
19/07/2018, 9:06 am
Gall technegau sy'n cael eu defnyddio mewn gemau cyfrifiadurol gael eu defnyddio yn y dosbarth, yn ôl arbenigwr.


Pam fod y gêm gyfrifiadurol Fortnite mor boblogaidd?
19/07/2018, 7:01 am
Steffan Powell o BBC Newsbeat yn egluro pam fod y gêm gyfrifiadurol Fortnite mor boblogaidd.


Cael gwerslyfrau Cymraeg yn 'hynod bwysig'
19/07/2018, 6:38 am
Barn Megan Barett o Ysgol Caerffili yw bod adnoddau addas yn angenrheidiol er mwyn gwneud yn dda yn ei harholiadau.


Cytundeb coed: Cyfoeth Naturiol Cymru 'allan o reolaeth'
18/07/2018, 6:39 pm
Cyfoeth Naturiol Cymru'n cael eu cyhuddo o fod "allan o reolaeth" gan AC Llafur yn dilyn beirniadaeth o gytundebau coed.


Adam Price: 'All Plaid Cymru ddim ennill â Leanne Wood'
18/07/2018, 5:56 pm
Adam Price yn dweud na fydd Plaid Cymru'n ennill yr etholiad Cynulliad nesaf os yw Leanne Wood yn parhau wrth y llyw.


Adam Price yn 'benderfynol' o ennill arweinyddiaeth
18/07/2018, 5:55 pm
AC sy'n herio Leanne Wood i arwain Plaid Cymru yn "benderfynol" o ennill er mwyn creu "newid" yng Nghymru.


Ymestyn cynllun brechu HPV Cymru i fechgyn 12 a 13 oed
18/07/2018, 5:40 pm
Pigiad sy'n amddiffyn yn erbyn firws sy'n achosi canser ceg y groth hefyd am gael ei gynnig i fechgyn yn eu harddegau cynnar.


Geraint Thomas yng nghrys melyn y Tour de France
18/07/2018, 5:03 pm
Y Cymro Geraint Thomas yn ennill 11fed cymal y Tour de France a sicrhau'r crys melyn fel arweinydd y ras ar yr un pryd.


Cyn-gapten Cymru Sam Warburton yn ymddeol o rygbi
18/07/2018, 2:33 pm
Cyn-gapten Cymru a'r Llewod, Sam Warburton yn cyhoeddi ei fod yn ymddeol o rygbi oherwydd anafiadau ag yntau ond yn 29 oed.


Crocodeilod, nadroedd ac adar gwyllt: Ai dyma sir beryclaf Cymru?
18/07/2018, 1:36 pm
Rhestr o'r anifeiliaid peryglus sy'n cael eu cadw fel rhai anwes


Gwrthod arwydd Saesneg 'yn torri tir newydd'
18/07/2018, 10:36 am
Arolygydd cynllunio yn cefnogi penderfyniad Cyngor Sir Gâr i wrthod caniatâd am arwydd uniaith Saesneg tu allan i siop yn Cross Hands.


Dirgelwch gwydrau Guinness Eisteddfod '78
18/07/2018, 9:43 am
Pam fod yna wydrau'r stwff du yn hyrwyddo Steddfod Genedlaethol Caerdydd 1978?


Cynllun i ailagor Tŵr y Marcwis ar Ynys Môn
18/07/2018, 7:59 am
Trefnu cyfarfod i geisio denu cefnogaeth i gynllun adfywio Tŵr y Marcwis ar Ynys Môn.


Y Seintiau Newydd allan o Gynghrair y Pencampwyr
17/07/2018, 8:59 pm
Y Seintiau Newydd allan o Gynghrair y Pencampwyr er iddyn nhw drechu KF Shkendija o 4-0 yn ail gymal y rownd ragbrofol gyntaf.


Clwb Rygbi Pont-y-pŵl i symud o'i chartref wedi 73 mlynedd
17/07/2018, 7:00 pm
Wedi 73 mlynedd, un o glybiau rygbi enwocaf Cymru i symud o'i chartref, a hynny oherwydd ymddygiad gwrthgymdeithasol.


Guto Bebb â 'dim dewis' ond ymddiswyddo
17/07/2018, 4:37 pm
AS Aberconwy Guto Bebb yn dweud bod ganddo "ddim dewis" ond ymddiswyddo ar ôl anghytuno â Llywodraeth y DU ar newidiadau i'w polisi ar Brexit.


Tu ôl i'r llen yn Amazon
17/07/2018, 12:00 pm
Camerâu Cymru Fyw yn cael mynediad i'r warws anferth ger Abertawe


Codi cwestiynau am ddosbarth canol Caerdydd
17/07/2018, 7:55 am
Barn y colofnydd Yasmin Begum am sefyllfa fregus rhai o gymunedau Caerdydd


Nesdi Jones: Delio gyda gorbryder ar ôl cael babi
16/07/2018, 12:12 pm
Y gantores Bhangra yn datgelu ei bod hi'n ei chael hi'n anodd gadael y tŷ gyda'i merch fach


Kyle Bartley yn symud o Abertawe i West Brom
16/07/2018, 11:39 am
Yr amddiffynnwr Kyle Bartley, 27, yn symud o Abertawe i West Brom ar gytundeb tair blynedd.


Ateb y Galw: Yr actores Lowri Palfrey
16/07/2018, 10:48 am
Yr actores Lowri Palfrey sy'n cael ei holi yr wythnos yma


Ap BBC Cymru Fyw
13/02/2018, 9:03 am
Lawrlwythwch ap Cymru Fyw i'ch tabled neu ffôn