gwefan.org

 

Trydaru

 

Draig Goch


Dewiswch o 32 o Ffrydiau Cymraeg

Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
Cardiff City Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith
Blogiadur
maes-e
Golwg RSS
Golwg360 Trydar
Haciaith
Menter Caerdydd Trydar
Cyngor Caerdydd Trydar
Pentyrch
Comisiynydd y Gymraeg
Castell-nedd Port Talbot
Fideo Bob Dydd
S4C arlein
Rondo
BBC Newyddion Cymru
Radio Cymru
Plaid Cymru
Lleol.Net
Y Lolfa
Blogiau Daily Post
Recordiau Sain
Menter a Busnes
Iaith Cyf
Trydar y Cymry Prif Newyddion
Trydar y Cymry
Leighton
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Adran Addysg
Pigion Cynulliad
Ffrwti


BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy
BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Cyfle prin i brynu arwydd mynydd
20/10/2018, 9:09 am
Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol am werthu'r arwydd o gopa Pen-y-Fan er mwyn codi arian i drwsio llwybrau.


Gwrthfeiotigau: 'Angen gwneud mwy'
20/10/2018, 8:57 am
Adroddiad Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dweud fod "angen gwneud mwy" i leihau'r defnydd o gyffuriau gwrthfiotig er mwyn cyrraedd nod Llywodraeth Cymru.


Pen y Fan's icon selfie summit sign up for auction
20/10/2018, 12:29 am
The National Trust hopes to raise money from the Pen y Fan auction for repairing footpaths.


Storm Callum: 'Wear Marigolds and photograph flood damage'
20/10/2018, 12:27 am
A flood victim, whose house was hit three times, offers advice to people hit by Storm Callum.


Woman turns to Facebook to find a sperm donor
20/10/2018, 12:26 am
One woman tells how she took to social media in a bid to become pregnant.


Cwpan Her Ewrop: Dreigiau 21-35 Northampton
19/10/2018, 10:17 pm
Maswr Cymru, Dan Biggar, yn chwarae rôl ganolog, ond yn cael ei anafu, wrth i Northampton drechu'r Dreigiau.


Canlyniadau Uwch Gynghrair Cymru
19/10/2018, 9:40 pm
Canlyniadau'r penwythnos yng ngemau Uwch Gynghrair Cymru.


Cwpan Pencampwyr Ewrop: Caerlŷr 45-27 Scarlets
19/10/2018, 9:37 pm
Scarlets yn colli am yr ail waith yn olynol yn Ewrop y tymor hwn ar ôl ildio pum cais yn erbyn y Teigrod.


Dyn wedi marw ar ôl i gar fynd ar dân
19/10/2018, 8:08 pm
Bu farw dyn 46 oed wedi iddo ddioddef llosgiadau difrifol yn y digwyddiad yng Nghei Conna fore Gwener.


Cwyn swyddogol am hiliaeth tuag at Ashley Williams
19/10/2018, 4:49 pm
Cefnogwr pêl-droed Cymru wedi dychryn o glywed cefnogwr arall yn gweiddi sylwadau hiliol "erchyll" tuag at Ashley Williams.


Cwyn swyddogol am hiliaeth "anfaddeuol"
19/10/2018, 4:47 pm
Cefnogwr pêl-droed Cymru wedi dychryn o glywed cefnogwr arall yn gweiddi sylwadau hiliol "erchyll" tuag at Ashley Williams.


Pedair blynedd o waharddiad i chwaraewr RGC
19/10/2018, 4:04 pm
Chwaraewr yn Uwch Gynghrair Rygbi Cymru wedi'i wahardd am bedair blynedd am ddefnyddio cyffuriau gwella perfformiad a sylweddau eraill.


Crwner yn beirniadu safon gofal dyn ag anawsterau dysgu
19/10/2018, 3:18 pm
Crwner yn dweud na wnaeth dyn ag anawsterau dysgu dderbyn gofal priodol tra mewn cartref gofal yn Sir Caerfyrddin.


Rheolwr CPD Bangor, Craig Harrison yn gadael y clwb
19/10/2018, 2:34 pm
Clwb Pêl-Droed Bangor wedi cadarnhau bod eu rheolwr, Craig Harrison wedi gadael y clwb.


Cymry ar ben y byd
19/10/2018, 2:14 pm
Cysylltiadau Cymreig Everest, mynydd ucha'r byd


Galw am ddarlun 'cyflawn' o'r arwisgiad yn The Crown
19/10/2018, 1:46 pm
Dafydd Iwan yn gobeithio am adlewyrchu darlun "cyflawn" o arwisgiad Tywysog Cymru wrth ail-greu'r digwyddiad i The Crown.


Dedfrydu dyn i 12 mlynedd am yrru car i mewn i dorf
19/10/2018, 1:14 pm
Dyn o Gasnewydd yn wynebu 12 mlynedd mewn sefydliad troseddwyr ifanc ar ôl gyrru car i mewn i dorf ym mis Ebrill.


Joe Ledley wedi derbyn llawdriniaeth ar ei glun
19/10/2018, 12:07 pm
Disgwyl i Joe Ledley fethu gêm olaf Cymru yng Nghynghrair y Cenhedloedd yn dilyn llawdriniaeth i'w glun.


John Walter Jones yn cofio Deddf yr Iaith Gymraeg
19/10/2018, 10:39 am
Mae hi'n 25 mlynedd ers i'r Ddeddf gael ei chymeradwyo'n swyddogol


Cyllideb 'dyngedfennol' i gynllun £671m i'r gogledd
19/10/2018, 8:51 am
Gallai cynllun i greu 5,500 o swyddi yng ngogledd Cymru fod ar ben os nad yw'n cael cefnogaeth Llywodraeth y DU, medd arweinwyr.


Price yn dewis aelodau mainc flaen Plaid Cymru
19/10/2018, 8:17 am
Arweinydd newydd Plaid Cymru, Adam Price wedi dewis ei dîm i'r fainc flaen yn y Cynulliad.


Mynediad llawn i bobl anabl mewn traean o orsafoedd yn unig
19/10/2018, 6:49 am
Dim ond traean o orsafoedd rheilffordd yng Nghymru sydd â mynediad anabl llawn, ac mae angen gwelliannau medd elusennau.


'Dwi ffaelu teithio ar drenau ar fy mhen fy hun'
19/10/2018, 6:49 am
Cat Dafydd o Landysul yn rhannu ei phrofiad o ddefnyddio rheilffyrdd Cymru fel person anabl.


Delyth Jones yn son am ddiffrod y llifogydd
18/10/2018, 6:40 pm
Mae Delyth Jones o Lechryd yn dweud fod angen clirio tir yn agos at afon Teifi er mwyn sicrhau bod yna le i ddŵr lifo yn ystod tywydd garw.


Hanes hen dafarn enwog Trawsfynydd
18/10/2018, 3:59 pm
Hanes hen blasty Rhiw Goch ger Trawsfynydd a losgodd yn ulw - cartref Sant ac Aelod Seneddol


Bebb: Ymestyn cyfnod trosglwyddo Brexit yn 'broblem'
18/10/2018, 3:46 pm
Mae cynnig Theresa May i ymestyn y cyfnod trosglwyddo ar ôl i'r DU adael yr UE yn "achosi problemau" yn ôl Guto Bebb AS.


'Trafferthion sylweddol' yn sgil Brexit
18/10/2018, 3:46 pm
Gall Brexit arwain at "drafferthion sylweddol" i'r Blaid Geidwadol ac i economi Cymru a'r DU, yn ôl Guto Bebb.


Sain Ffagan: 'Nabod y bobl
18/10/2018, 2:33 pm
Pwy yw'r bobl sy'n gweithio yn amgueddfa treftadaeth mwyaf poblogaidd Cymru?


'Rwy'n gofalu am fy ngŵr yn ein cartref'
18/10/2018, 7:22 am
Mae Rita Davies yn gofalu am ei gŵr Mel yn eu cartref ers 10 mlynedd ar ôl iddo gael strôc ddifrifol.


Canlyniadau Uwch Gynghrair Cymru
17/10/2018, 10:01 pm
Canlyniadau dwy gêm canol wythnos yn Uwch Gynghrair Cymru


Criwiau achub yn paratoi am gwch cyflym newydd
17/10/2018, 9:56 pm
Criwiau ar draws Cymru yn hyfforddi ac yn paratoi at dderbyn cwch cyflym newydd.


David Cotterill yn ymddeol o bêl-droed yn 30 oed
17/10/2018, 5:05 pm
Mae David Cotterill, un o aelodau carfan Euro 2016 Cymru, wedi cyhoeddi ei ymddeoliad o bêl-droed yn 30 oed.


Robert Croft yn gadael Clwb Criced Morgannwg
17/10/2018, 3:21 pm
Y prif hyfforddwr Robert Croft yn gadael Clwb Criced Morgannwg wedi bron i 30 mlynedd ar ddiwedd tymor siomedig.


Sêr y byd cerddorol sy'n aelodau o Glwb Clogynnau Portmeirion
17/10/2018, 2:08 pm
Pam mae'r pyncs a'r rocyrs i gyd eisiau bod yn aelod o glwb arbennig yng Nghymru?


Doctor Who, Dyspraxia a fi
16/10/2018, 1:35 pm
Dyw'r cyflwr ddim yn stopio Osian Llewelyn Edwards


Ioan Gruffudd yn delio â gor-bryder
16/10/2018, 9:22 am
Roedd yr actor yn ôl yng Nghaerdydd ar gyfer seremoni gowbrau BAFTA Cymru


Lluniau: Pan ddaeth storm Callum i Gymru
15/10/2018, 1:15 pm
Rhai o olygfeydd mwyaf trawiadol y penwythos


'Shwmae' a chyfarchion eraill
15/10/2018, 12:29 pm
Sut fyddwch chi'n cyfarch yn Gymraeg ar ddiwrnod Shwmae Su'mae?


Oriel Luniau: Gwobrau BAFTA Cymru 2018
15/10/2018, 12:10 pm
Y golygfeydd ar y carped coch ar gyfer y seremoni yng Nghaerdydd


Ateb y Galw: Yr artist Lowri Mai
15/10/2018, 10:55 am
Yr artist Lowri Mai sy'n cael ei holi yr wythnos yma


Annog dysgu Basgeg: Gwersi i Gymru?
12/10/2018, 12:12 pm
Oes 'na wersi i'w dysgu i'r Gymraeg o brofiad ieithyddol Gwlad y Basg?


Yr Almaenes sy'n bencampwr dros y Gymraeg
11/10/2018, 9:20 am
'Mae'r Gymraeg yn dda i'r enaid' meddai Daniela Schlick


Gwobr Arwr Tawel yn ôl!
28/08/2018, 9:01 am
Gwobr Arwr Tawel Get Inspired y BBC yn dychwelyd yn 2018 i ddathlu'r gwirfoddolwyr mwyaf blaengar, deinamig ac ymroddgar sy'n hybu cyfranogiad mewn gweithgareddau chwaraeon a ffitrwydd ar lawr gwlad.


Ap BBC Cymru Fyw
13/02/2018, 9:03 am
Lawrlwythwch ap Cymru Fyw i'ch tabled neu ffôn