gwefan.org

 

Trydaru

 

Draig Goch


Dewiswch o 32 o Ffrydiau Cymraeg

Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
Cardiff City Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith
Blogiadur
maes-e
Golwg RSS
Golwg360 Trydar
Haciaith
Menter Caerdydd Trydar
Cyngor Caerdydd Trydar
Pentyrch
Comisiynydd y Gymraeg
Castell-nedd Port Talbot
Fideo Bob Dydd
S4C arlein
Rondo
BBC Newyddion Cymru
Radio Cymru
Plaid Cymru
Lleol.Net
Y Lolfa
Blogiau Daily Post
Recordiau Sain
Menter a Busnes
Iaith Cyf
Trydar y Cymry Prif Newyddion
Trydar y Cymry
Leighton
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Adran Addysg
Pigion Cynulliad
Ffrwti


BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy
BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Weather warning as snow set to fall in parts of Wales
20/01/2018, 9:50 pm
A yellow "be aware" warning is issued for six areas in mid and north Wales.


Sheffield Wednesday 0-0 Caerdydd
20/01/2018, 8:14 pm
Caerdydd yn parhau yn y trydydd safle yn y Bencampwriaeth ar ôl iddyn nhw gael gem gyfartal ddi-sgor oddi cartref yn Sheffield Wednesday.


Cwpan Pencampwyr Ewrop: Scarlets 30-27 Toulon
20/01/2018, 7:56 pm
Perfformiad a buddugoliaeth gampus i'r Scarlets wrth iddyn nhw gamu ymlaen i rownd wyth olaf Cwpan Pencampwyr Ewrop ar ôl ennill yn erbyn Toulon.


Cwpan Her Ewrop: Lyon 18-21 Gleision
20/01/2018, 7:28 pm
Gleision yn ennill o 21-18 yng Nghwpan Her Ewrop yn erbyn Lyon ac yn gorffen ar frig y grŵp.


MET Caerdydd 0-1 Y Seintiau Newydd
20/01/2018, 7:13 pm
Y Seintiau Newydd yw enillwyr tlws cyntaf y tymor yn Uwch Gynghrair Cymru ar ôl ennill o 1-0 yn erbyn MET Caerdydd yn rownd derfynnol Cwpan Nathaniel MG.


Cwpan Her Ewrop: Dreigiau 33-17 Bordeaux-Begles
20/01/2018, 5:35 pm
Buddugoliaeth o 33-17 i'r Dreigiau yn erbyn Bordeaux-Begles yng Nghwpan Her Ewrop.


Cwpan Pencampwyr Ewrop: Clermont Auvergne 24-7 Gweilch
20/01/2018, 5:08 pm
Gweilch allan o Gwpan Pencampwyr Ewrop ar ôl iddyn nhw golli o 24-7 oddi cartref yn erbyn Clermont Auvergne.


Hartlepool 0-2 Wrecsam
20/01/2018, 4:57 pm
Scott Quigley yn sgorio dwy gôl wych i Wrecsam wrth iddyn nhw ennill oddi cartref yn erbyn Hartlepool.


'Pawb yn elwa' o gynllun sgiliau gwaith i bobl ag anableddau
20/01/2018, 2:09 pm
Prifysgol Caerdydd yn rhan o brosiect rhyngwladol sy'n dysgu sgiliau i bobl ag anableddau i'w helpu yn y byd gwaith.


Dyn wedi marw ar Heol Prior Caerfyrddin
20/01/2018, 1:59 pm
Heddlu Dyfed Powys yn cadarnhau bod dyn wedi marw ar Heol Prior yng Nghaerfyrddin fore Sadwrn a fod y ffordd bellach wedi ail agor.


Progress for Wales' first transgender clinic 'unacceptable'
20/01/2018, 11:14 am
A leading Welsh GP accuses those charged with opening a transgender clinic of "unacceptable behaviour".


Diffyg cynnydd ar glinig trawsryweddol yn 'annerbyniol'
20/01/2018, 9:26 am
Grŵp o feddygon teulu yn rhybuddio fod y diffyg cynnydd wrth sefydlu clinig arbenigol i bobl trawsryweddol yng Nghymru yn "annerbyniol".


Llofruddiaeth Casnewydd: Cyhuddo dyn
20/01/2018, 8:58 am
Dyn 54 oed wedi'i gyhuddo o lofruddio dyn arall yng Ngwent.


Cartŵn Disney, tocynnau a chleddyf yn roddion i gynghorwyr
20/01/2018, 8:45 am
Cleddyf o Nepal, cartŵn Disney gwreiddiol a thocynnau i Grand Prix ymhlith anrhegion i gynghorwyr Cymru.


Newport man charged with murder of Anthony Bubbins
20/01/2018, 7:04 am
Anthony Bubbins was found dead at the house in Newport on Monday afternoon.


Adran Dau: Casnewydd 2-1 Crawley
19/01/2018, 9:39 pm
Casnewydd yn codi i'r pumed safle yn Adran Dau ar ôl trechu Crawley yn Rodney Parade nos Wener.


Ansicrwydd stondinwyr am leoliadau Eisteddfod Caerdydd
19/01/2018, 9:00 pm
Swyddogion yr Eisteddfod Genedlaethol dal heb gadarnhau union leoliadau'r Brifwyl yng Nghaerdydd eleni, wrth i stondinwyr fynegi pryder.


Ysgrifennydd Addysg yn methu trip gostiodd dros £5,500
19/01/2018, 5:13 pm
Y Ceidwadwyr yn cyhuddo'r Ysgrifennydd Addysg o ganslo trip i Fietnam er mwyn cymryd rhan mewn pleidlais allweddol yn y Senedd.


Pryder am ffitrwydd Rhys Priestland cyn y Chwe Gwlad
19/01/2018, 5:01 pm
Anaf i linyn y gar yn golygu na fydd Rhys Priestland yn ymuno â charfan Cymru cyn Pencampwriaeth y Chwe Gwlad.


Plaid yn gwadu bod cwynion am Neil McEvoy wedi'u cydlynu
19/01/2018, 4:44 pm
Plaid Cymru yn gwadu honiadau'r AC Neil McEvoy bod lobïwyr gwleidyddol wedi cydlynu cwynion am ei ymddygiad.


Sut i fod yn hapus
19/01/2018, 1:32 pm
Cyngor Catrin Ahmun sut i fod yn bositif ar ddechrau blwyddyn newydd


Ymosodiad Aberystwyth: Heddlu'n arestio pumed dyn
19/01/2018, 12:11 pm
Heddlu sy'n ymchwilio i ymosodiad difrifol ar fyfyriwr yn Aberystwyth wedi arestio pumed dyn mewn cysylltiad â'r digwyddiad.


Plant tlawd yn fwy tebygol o dangyflawni yng Nghymru
19/01/2018, 9:09 am
Plant sy'n byw mewn tlodi yng Nghymru yn tangyflawni o gymharu â phlant eraill, yn ôl adroddiad gan un elusen.


Galw am gofeb i Niclas y Glais
19/01/2018, 6:50 am
Mae Sian Howys yn un sy'n galw am gofeb i Niclas y Glais


Pryder am ddyfodol banciau Aberteifi
18/01/2018, 10:24 pm
Cynnal cyfarfod yn Aberteifi nos Iau i rannu pryderon cyn i gangen banc Natwest y dre gau fis Mai.


Pwyllgor yn 'rhwystredig' gydag absenoldeb Alun Cairns
18/01/2018, 1:01 pm
Aelodau Cynulliad yn teimlo'n rhwystredig nad yw Ysgrifennydd Cymru wedi ymddangos i roi tystiolaeth.


Dim trafodaeth eto rhwng Osian Roberts a Ryan Giggs
18/01/2018, 10:59 am
Nid yw Osian Roberts wedi trafod ei ddyfodol gyda rheolwr newydd Cymru, Ryan Giggs.


'Dwi'n dewis bod yn Gymro'
18/01/2018, 10:42 am
Profiad tri o Loegr sydd bellach yn galw eu hunain yn Gymry


Oes aur newydd i gerddoriaeth Gymraeg?
18/01/2018, 10:28 am
Gruff Owen o label recoridau Libertino sy'n rhannu ei deimladau am y sin roc Gymraeg


To 'wedi dymchwel' ar ôl tân cartref gofal Pandy Tudur
18/01/2018, 8:08 am
Cynghorydd, Garffild Lloyd Lewis, yn disgrifio'r olygfa wedi tân cartref gofal Pandy Tudur.


Cwestiynau i adnabod Prif Weithredwr yr Urdd, Siân Lewis
18/01/2018, 6:59 am
Cwestiynau i ddod i adnabod Prif Weithredwr newydd yr Urdd yn well.


Staff carchardai yn 'fwy pwysig na dim' medd cyn-reolwr
17/01/2018, 9:00 pm
Wedi honiadau am ddiogelwch carchar newydd Wrecsam, mae cyn-swyddog wedi dweud bod "staff yn fwy pwysig na dim".


Y byd yn chwarae yn y Gymraeg?
17/01/2018, 2:26 pm
Hanes datblygu gêm gyfrifiadur fydd yn sicrhau bod y Gymraeg i'w chlywed yn rhyngwladol


Cyrraedd y miliwn: Dysgu tafodiaith mewn ysgolion
17/01/2018, 9:25 am
Aled Thomas sy'n dadlau bod rhaid addysgu ein plant am wahanol dafodieithau Cymru


Eisiau tŷ newydd heb symud modfedd?
16/01/2018, 10:29 am
Cyngor Gwerfyl Owen ynglŷn â sut i ofalu'n iawn am eich cartref


Y llythyru rhwng Cymru a Ffrainc ddaeth â chariadon at ei gilydd
15/01/2018, 12:14 pm
Ychydig wyddai Meryl Richardson beth fyddai goblygiadau cael ffrind llythyru yn Ffrainc


Ateb y Galw: Beti George sy'n cael ei holi yr wythnos yma
15/01/2018, 9:44 am
Beti George sy'n cael ei holi gan Cymru Fyw yr wythnos yma


Cwis: Ble ddylai'r collnod fod yn y frawddeg?
13/01/2018, 9:59 am
Pa mor hyderus ydych chi gyda'ch collnodau?


Ap BBC Cymru Fyw
19/12/2017, 4:03 pm
Lawrlwythwch ap Cymru Fyw i'ch tabled neu ffôn


E-gylchgronau Cymraeg
6/09/2017, 12:39 pm
Cyfoeth o straeon a barn...