gwefan.org

 

Trydaru

 

Draig Goch


Dewiswch o 32 o Ffrydiau Cymraeg

Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
Cardiff City Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith
Blogiadur
maes-e
Golwg RSS
Golwg360 Trydar
Haciaith
Menter Caerdydd Trydar
Cyngor Caerdydd Trydar
Pentyrch
Comisiynydd y Gymraeg
Castell-nedd Port Talbot
Fideo Bob Dydd
S4C arlein
Rondo
BBC Newyddion Cymru
Radio Cymru
Plaid Cymru
Lleol.Net
Y Lolfa
Blogiau Daily Post
Recordiau Sain
Menter a Busnes
Iaith Cyf
Trydar y Cymry Prif Newyddion
Trydar y Cymry
Leighton
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Adran Addysg
Pigion Cynulliad
Ffrwti


BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy
BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Smaller class size fund pays for 80 new teachers
20/04/2018, 12:48 am
A union fears the impact of the funds will be "diluted" by core budget pressures.


Jones 'stand united' call to Welsh Labour government
20/04/2018, 12:20 am
First Minister Carwyn Jones has been under pressure since Carl Sargeant's death last November.


'Street homeless should be a priority for housing'
20/04/2018, 12:20 am
An assembly committee wants an urgent change to how councils allocate help for homeless people.


Arestio dyn wedi i gar anafu 'nifer o bobl' mewn digwyddiad
19/04/2018, 10:39 pm
Un dyn wedi ei arestio yn dilyn digwyddiad ger Pen-y-bont ble chafodd "nifer o bobl" eu hanafu gan gar.


S4C i wario £3m ar 'strategaeth ddigidol' wedi adolygiad
19/04/2018, 9:25 pm
Bydd S4C yn gwario £3m i "ddatblygu strategaeth ddigidol y sianel" mewn ymateb i adolygiad o'r gwasanaeth.


S4C: 'Sefydlogrwydd yn beth pwysig'
19/04/2018, 9:25 pm
Cadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones yn dweud bod "sefydlogrwydd yn beth pwysig" wrth drafod argymhelliad adroddiad diweddar ar ariannu'r sianel.


Hywel Dda yn ffafrio codi ysbyty newydd yn y gorllewin
19/04/2018, 8:21 pm
Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn trafod newidiadau iechyd pellgyrhaeddol gan gynnwys codi ysbyty newydd yn y gorllewin.


Cynnyrch misglwyf am ddim i ddisgyblion Rhondda Cynon Taf
19/04/2018, 6:58 pm
Y cyngor yn penderfynu darparu cynnyrch misglwyf am ddim i ferched ysgol dros naw oed yn Rhondda Cynon Taf.


Cau rhan o ffordd yr A40 tan ddydd Llun wedi llyncdwll
19/04/2018, 5:47 pm
Bydd rhan o ffordd yr A40 ger Llanymddyfri ynghau tan ddydd Llun wedi i dwll ymddangos yn y ffordd.


Ymchwiliad wedi i ddyn farw mewn tân yn Wrecsam
19/04/2018, 5:07 pm
Gwasanaeth tân ac achub y gogledd a'r heddlu'n ymchwilio wedi i ddyn farw mewn tân yn Wrecsam ddydd Iau.


Penodi Carys Ifan yn gyfarwyddwr newydd Yr Egin
19/04/2018, 4:52 pm
Carys Ifan wedi ei phenodi fel cyfarwyddwr Yr Egin, fydd yn gartref i bencadlys newydd S4C yng Nghaerfryddin.


Cyhuddo pumed dyn wedi ymosodiad ar Ifan Owens
19/04/2018, 4:19 pm
Pumed dyn wedi cael ei gyhuddo mewn cysylltiad ag ymosodiad ar y myfyriwr Ifan Owens yn Aberystwyth ar 14 Ionawr.


Cwmni cytundeb tai wedi bod yn destun ymchwiliad twyll
19/04/2018, 3:47 pm
Perchnogion cwmni gafodd gytundeb gwerth miliynau gan Lywodraeth Cymru wedi bod yn destun ymchwiliad twyll gan Scotland Yard.


Cyn-bencampwr byd yw gwrthwynebydd rownd gyntaf Jones
19/04/2018, 2:34 pm
Y pedwar Cymro sy'n cystadlu ym Mhencampwriaeth Snwcer Y Byd yn cael gwybod pwy fydd eu gwrthwynebwyr yn y rownd gyntaf.


Disgyblion i ddychwelyd i safle Ysgol Ardudwy wedi storm
19/04/2018, 1:14 pm
Disgyblion Ysgol Ardudwy i ddychwelyd i'r safle yn dilyn gwaith sylweddol i drwsio difrod wedi storm.


Perfformiad gwaethaf erioed i unedau brys Cymru
19/04/2018, 12:55 pm
Perfformiad unedau brys Cymru yn gwaethygu ymhellach ym mis Mawrth i gyrraedd y lefel isaf ers i ffigyrau ddechrau gael eu cofnodi.


Trydaneiddio'r rheilffordd i Abertawe 'ddim yn synhwyrol'
19/04/2018, 11:22 am
Ysgrifennydd Trafnidiaeth y DU yn amddiffyn y penderfyniad i beidio â thrydaneiddio'r lein reilffordd rhwng Caerdydd ac Abertawe.


Lluniau: Symud archif BBC Cymru i gartref newydd
19/04/2018, 9:41 am
Cyfle prin i weld tu fewn i un o archifau teledu a radio mwyaf Cymru


'Sut i godi tai a chael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050'
19/04/2018, 9:37 am
Y bargyfreithiwr Gwion Lewis sy'n dadlau mai 'cynllunio cymunedol' ydy'r ffordd ymlaen


Cadw status quo gwasanaethau Hywel Dda 'ddim yn bosib'
19/04/2018, 9:23 am
Dr Meinir Jones o Fwrdd Iechyd Hywel Dda yn dweud bod yn rhaid cyflwyno newidiadau i'r gwasanaethau maen nhw'n eu cynnig.


Tai newydd yn 'gyfle nid problem' i'r iaith Gymraeg
19/04/2018, 7:52 am
Mae angen edrych ar ddatblygiadau tai newydd fel "cyfle yn hytrach na phroblem" i'r iaith Gymraeg, yn ôl bargyfreithiwr blaenllaw.


Y Llywydd: 'ACau angen trafod ffrae adroddiad Sargeant'
19/04/2018, 6:50 am
Y Llywydd o'r farn y dylai ACau ddelio â ffrae dros gyfraith sy'n galluogi i weinidogion orfodi'r llywodraeth i gyhoeddi dogfennau.


‘Ffraeo na welwyd am flynyddoedd’ yn y Cynulliad
18/04/2018, 10:13 pm
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, Arwyn Jones, sy'n asesu wythnos o "ffraeo na welwyd am flynyddoedd" yn y Cynulliad.


Pryder am ddyfodol dwy ysgol gynradd yn Abertawe
18/04/2018, 9:26 pm
Pryder y bydd dwy ysgol gynradd yn ardal Abertawe yn gorfod cau oherwydd prinder disgyblion.


Sut mae cefnogi eich plant drwy gyfnod yr arholiadau
18/04/2018, 10:24 am
Yr actores Catrin Brooks a chyngor i rieni ar sut i helpu eu plant adeg arholiadau


Bryn Fôn a PTSD
18/04/2018, 8:16 am
Yr actor a cherddor Bryn Fôn sy'n trafod PTSD


Ansicrwydd am lwybr Rali Cymru GB yn parhau
17/04/2018, 7:48 pm
Trefnwyr Rali Cymru GB yn obeithiol y bydd cymal olaf y ras ar y prom yn Llandudno, ond y trafod yn parhau.


Cipolwg tu mewn i gartref newydd BBC Cymru
17/04/2018, 5:17 pm
Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru, Huw Thomas sy'n rhoi cipolwg i ni o ganolfan newydd y gorfforaeth yn Sgwâr Canolog Caerdydd.


Cofio ein hoff gartŵns Cymraeg
17/04/2018, 2:55 pm
Cyfle i edrych yn ôl ar rai o'ch hoff gartŵns o Gymru


Wayne Pivac yn galw ar y Scarlets i 'greu hanes'
17/04/2018, 12:26 pm
Prif hyfforddwr y Scarlets yn galw ar ei dîm i "greu hanes" a chyrraedd ffeinal Cwpan Pencampwyr Ewrop am y tro cyntaf yn eu hanes.


Alun Saunders: Y Frenhines Ddrag Gymraeg
17/04/2018, 10:01 am
Mae'r awdur ac actor o Gaerdydd yn paratoi i berfformio mewn drag am y tro cyntaf


Byw gyda MS: Profiad Radha Nair-Roberts a'i theulu
16/04/2018, 10:42 am
Radha Nair-Roberts sy'n sôn am ei phrofiad o fyw gyda'r cyflwr


Ateb y Galw: Cyn-chwaraewr rygbi Cymru Stephen Jones
16/04/2018, 9:52 am
Hyfforddwr olwyr y Scarlets sy'n cael ei holi yr wythnos yma


Canlyniadau Uwch Gynghrair Cymru
15/04/2018, 5:54 pm
Holl ganlyniadau'r penwythnos Uwch Gynghrair Cymru.


Cymru yn gorffen yn y seithfed safle ar yr Arfordir Aur
15/04/2018, 4:12 pm
Tîm Cymru ddathlu record newydd o 36 medal, gan gynnwys deg medal aur.


Y dyn sy'n helpu cleifion canser trwy ddawns
15/04/2018, 10:21 am
Cai Tomos: 'Mae'r math yma o driniaeth yn cymryd amser i gael ei dderbyn gan y cyhoedd'


Pro14: Southern Kings 12-45 Gleision
15/04/2018, 9:36 am
Y Gleision yn sicrhau eu lle yng Nghwpan Pencampwyr Ewrop y tymor nesaf gyda buddugoliaeth swmpus yn Ne Affrica.


Uwchgynghrair Lloegr: Abertawe 1-1 Everton
14/04/2018, 5:21 pm
Gôl yn yr ail hanner gan Jordan Ayew yn sicrhau pwynt i Abertawe ar y Liberty.


Ap BBC Cymru Fyw
13/02/2018, 9:03 am
Lawrlwythwch ap Cymru Fyw i'ch tabled neu ffôn